Nummelan kylähistoria      Huhdanmäki

Tehty 26.5.2008


 

Arvo Malmstedtin muistolle
29.12.1911 – 6.4.1998


Veikko Hellen kirjoittamat ja paikallislehdessä julkaistut muistosanat

 

En voi olla sellaista havaintoa tekemättä, että Huhdanmäen vanhan polven miehet alkavat olla rajan yli siirtyneitä. Tuohon ikäpolveen kuulunut Arvo Selim Malmstedt sivuutti tämän kynnyksen muutama päivä sitten, oltuaan siihen valmistautumassa jo pitkään Nummelan terveysasemalla.
Linja-asentaja Arvo Malmstedt oli syntynyt joulukuun 29. päivänä vuonna 1911 täällä Vihdissä, jossa hän uskollisesti koko ikänsä asui. Hän näki kotikylänsä Nummelan muutoksen ja kasvun olemalla siinä itsekin osaltaan mukana. Arvo Malmstedt oli aikalaistensa luottamusmies ammattikunnassaan, puolueessaan ja kotiseudullaan. Hänen kunnallisista luottamustehtävistään mainittakoon valtuuston jäsenyys varhemmin ja mm. vesilautakunnan jäsenyys ja varapuheenjohtajuus siinä vaiheessa, kun kuntaan sellainen lautakunta asetettiin. Hän ei ollut varsinainen urheilumies, mutta Nummelan Kisaajien monikymmenvuotinen uskollinen jäsen kuitenkin. Nummelan Eläkkeensaajien osastoa hän oli perustamassa ja toimi myös sen puheenjohtajana ja aktiivisena jäsenenä voimiensa mukaan. Sähköalan ammattiosaston luottamustehtäviä hänellä aikaa myöten oli niinikään runsaasti.
Merkittävimmät luottamustehtävät Arvo Malmstedt kuitenkin suoritti Nummelan työväenyhdistys Elon riveissä. Jo lapsena hän vanhempiensa mukana oppi tien työväentalolle ja siitä tuli hänen kohdallaan ahkerasti kuljettu matka lähes koko hänen pitkän elämänsä ajaksi. Toimittuaan ensin nuoriso-osastossa hän liittyi yhdistyksen ja sos.dem. puolueen jäseneksi vuonna 1931. Tyvestä puuhun nousten hänet ensin valittiin Elon johtokunnan varajäseneksi, sittemmin varsinaiseksi ja pian myös yhdistyksen sihteerin vaativaan tehtävään. Arvo Malmstedt kirjoitti yhdistyksen kokousten pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja –kertomukset yli 30 vuoden aikana. Niistä kertyy kunnioitettava määrä tämän alan kirjallisia töitä ja kun ne kaikki on talletettu, tiedämme niiden kautta verraten paljon sihteeristä itsestäänkin, vaikka kysymys onkin koko ajan ollut puoluejärjestön toiminnasta, sen suunnittelusta, toteuttamisesta ja aikakirjoihin merkitsemisestä.
Arvo Malmstedtin puolue- ja yhdistysjäsenyyteen liittyi monenlaisia muita vapaaehtoisia toimia ja tehtäviä, joista erityisesti on mainittava puoluejulkaisujen asiamiehisyys ja levitys. Se oli hänen kohdallaan vuosikymmeniä jatkunut harrastus, jossa oli mukana koko Arvo Malmstedt juuri sellaisena kuin me hänet perinjuurin tunsimme: tunnollinen osallistuja ja aina yhteistyöhön valmis mukanaolija.
Muistoansa kunnioittaen. Veikko Helle.