Ppppp
 

Näitä sivuja uudistetaan EU LEADER - -rahaston tuella! Uusi mobiilikäyttöinen sivusto julkaistaan myöhemmin.

Paikallishistoriaa, kansalaismuistitietoa ja lähes 20 vuotta kestänyttä ja edelleen jatkuvaa tietojen keruuta Nummelan kylän elämästä.

Vihdin kunnan suurin taajama Nummela luoteisella Uudellamaalla sijaitsee nykyisin kolmen valtatien väliin jäävässä kolmiossa, jonka muodostavat Turunväylä, Porintie, Hanko-Hyvinkää tie. Taajama syntyi ja sai nimensä Hanko-Hyvinkää-rautatien varrelle 1873 perustetusta alkuperin Vihdin ainoasta rautatieasemasta. Ennen radan ja taajaman syntyä nykyisen Nummelan maat muodostivat Härköilän ja Ridalin kylät maataloineen.

Taloja ja elämää Nummelassa 

Nummela on erilainen maalaiskylä keskipisteensä - Pisteen - vuoksi. Pisteeltä erkanivat alun perin tiet viiteen eri suuntaan, Helsinkiin, Lohjalle, Haapakylään (nykyiseen Hiidenrantaan), Vihdin kirkonkylään ja rautatieasemalle sekä ja vielä kuja radan reunaa seuraten. 

Vihdin kirkonkylään vie edelleen Vihdintie ja rautatieasemalle Asemantie sekä Helsinkiin Meritie. Lohjalle mennyt vanha tie kulki reittiä nykyinen Pilkkukuja, Keskikuja, Karhumäenpolku ja yhtyi sen jälkeen nykyiseen Lohjantiehen. Haapakylään kulkevan tien muodostivat nykyinen Pisteenpolku, Sentraalipolku ja Hiidenvedentie.

Seuraavassa taloja ja elämää Nummelan eri teiden varsilla: 

 Keskipiste

Albertinkatu
Asemantie
Hannankatu
Huhdanmäki
Härköilän kylän vaiheita
Ilmarisentie
Jäähykuja
Kuoppanummentie
Lohjantie, entinen
Lohjantie, nykyinen
Meritie
Myntintie
Mäntytie
Naaranpajun alue
Nummelan lentokenttä
Pisteenkaari
Sentraalipolku (entinen Vesikansantie)
Tuomaantie
Vihdintie

Muuta:

Harrastuksia ja yhdistystoimintaa Nummelassa   
Toivo Hirnin runokirja Nummelan Lauluja  
Nummelan poikien tarinoita 
Haastatteluja nummelalaisista paikallislehdissä

Tutustu myös: Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkuna, Nummelan rakennusinventointi.
 

Valokuvakokoelmia Nummelasta:


Leena Heleniuksen valokuvia  
Veikko Kuhmosen valokuvia 
Viljo Mannströmin valovalokuvia

Uutta sivustolla

Tulevia tapahtumia

Nummelan kansalaismuistisivujen synty, tekijöitä ja tukijoitaPalaute: nummela.koti@gmail.com
Sivuston ulkoasu: Koti-Nummelan kansalaismuistipiirin kirjoittajat ja tallentajat.
Yläreunan kuva: Leila Peräkylä

Saavutettavuusseloste