Nummelan Keskipiste

Päivitetty 28.9.2004Alakoulu kelloseppä Bergmanin salissa


Alakerran suuren salin Bergmanit jossain vaiheessa vuokrasivat Nummelan kansakoulun luokkatilaksi. Veikko Helle muistelee koulunkäyntiä tuossa talossa seuraavasti:

Nummelassa oppivelvollisuuslain mukainen koulunuudistus toteutettiin 1919. Kansakoulurakennuksessa ei ollut tilaa uusille alakoululaisille, vaan koulun käyttöön saatiin tilat kelloseppä Bergmanin huvilasta aivan kylän keskustassa. Alakoulu aloitti toimintansa marraskuussa 1919, opettajana oli Olga Brandt, hyvin tiukkailmeinen ja -otteinen ikäneito. Oppilaat saivat tottua kuriin ja järjestykseen. Koulun puunhakkaajana toimi talon omistajan veli Posti-Bergman, joka ennen koulupäivän alkua huolehti talon lämmityksestä. (Veikko Helle: Puuseppä Suomen eduskunnasta, ss.28-29) Veikko Helle muistelee opettajan asuneen tuolloin talon länsipäässä, entisessä kellosepän liikehuoneistossa.

 

Linnea Valo (o.s. Ahlfors) on kertonut opettaja Brandtin käyttäneen harjakoppia rangaistuspaikkana. Sinne joutui seisomaan, jos myöhästyi. Ei auttanut oppilaan selitys, vaikka Linneakin asui tuolloin Haapakylässä ja joutui sieltä joskus esimerkiksi kovassa lumituiskussa ”rämpimään” kouluun.

Opettaja Brandt kuuluu tuohon aikaan asuneen pihan pohjoisreunalla olleessa rakennuksessa, jossa myöhemmin toimi Vihdinseudun osuusliikkeen teurastamokin.