Nummelan Keskipiste     Runolinna    Jaakko Merinen   Sellgren

Tehty  26.7.2005Maanviljelijä Ilmari Sellgrén kuollut

Muistokirjoitus / kirjoittanut Jaakko Merinen

Hemmilän isäntä, Ilmari Sellgrén on poistunut keskuudestamme. Hän oli tunnetuimpia ja vanhempia nummelalaisia isäntiä. Isänsä Albertin jälkeen hän viljeli vuosikymmeniä kotitilaansa Vihdin Härköilän Hemmilää. Hyvin koneistettuna ja pellot salaojitettuina jäi häneltä Hemmilän sukutila, joka on Sellgrén-suvulla ollut yli 300 vuotta.

Hemmilän Ilmari, niin kuin häntä Nummelassa kutsuttiin, oli kaikkien hyvin tuntema isäntämies. Vuosikymmenien aikana ovat kaikki hänen tuttavansa tietäneet, että tuskin lienee yhtään henkilöä, jolle olisi missään elämän vaiheessa Hemmilän isännästä muodostunut muunlaisia ajatuksia ja muistelmia kuin sellaisia mitä rauhallinen, hyväluonteinen ja kaikkiin lähimmäisiinsä myönteisellä tavalla suhtautunut henkilö tuttavapiirissään aiheuttaa.

(haudattiin 5.10.1967)

 

Emäntä Lempi Sellgrén kuollut

Muistokirjoitus/ kirjoittanut Jaakko Merinen

(26.7.1977)

Sydämen sairauteen sortui viime lauantaina eräs tunnetuimpia nummelalaisia, Härköilän Hemmilän tilan leskiemäntä, 76-vuotias Lempi Sellgrén. Hän oli o.s. Welin, ja syntyperäisiä vihtiläisiä.

Tultuaan Ilmari Sellgrénin vaimona Nummelan Hemmilän tilan emännäksi, joutui hän hoitelemaan ja johtamaan kaikenlaisia maatilatalouden naiselle kuuluvia asioita kuten m.m. karjanhoito ja lukuisan talonväen ruokatalousasiat. Sekä lisäksi huolehtimaan aviomiehen ja lasten jokapäiväisestä elämästä. Etenkin monipuolisen, suurellekin väelle riittävän ruoanlaiton spesialisti Lempi Sellgrén oli. Myös maatilatalouteen sopiva lasten koulutus tuli hoidettua. On aiheellista mainita tässä yhteydessä hänen vaatimaton käyttäytymisensä yhteiskunnallisissa asioissa. Hän ei ollut mikään ”mainostyyppi”, jotka haluavat esiintyä kaikissa kokouksissa mainostaen milloin mitäkin asiaa. Diakonia- ja marttatyötä hän harrasti omien töittensä lisäksi.

Henkilökohtaisesti vaatimatonta, mutta persoonallisesti merkittävää Lempi Sellgréniä jäi kaipaamaan ja muistelemaan lasten ja lastenlasten lisäksi suuri nummelalaisten ja muidenkin vihtiläisten joukko.