Nummelan KeskipisteRautatien ylikäytävä ja silta


Rautatien ylikäytävä ennen siltaa. Kuva on vuodelta 1928. Uuden ajan merkkinä Pisteelle on ilmaantunut Betsiiniaseman kyltti Vihdin Maanviljelijäin Kaupan talon viereen. Kuvan omistaa Vuokko Honkanen.


Radan vartta nykyisestä sillasta hieman länteen. taustalla vasemmalla Hajaannus, keskellä kelloseppä Bergmanin talo ja oikealla Maanviljelijäin kauppa (Vanha-Aura). Aivan radan vieressä on perunakellari. Kuva Veikko Hellen kokoelma. 


Tasoristeys 1950-luvulla.

Tasoristeys puomit alhaalla 1956. Kuva Vihdin kunnan arkisto.

Tasoristeys talvi-illan hämärässä vuonna 1959. Puomit ovat vaihtuneet liikennevaloihin.


Meritien silta valmistui 1963

Nummelassa astuttiin liikenteellisesti uuteen aikaan, kun rautatien ylittävä Meritien silta otettiin käyttöön 2. lokakuuta 1963. Näin kirjoittaa Luoteis-Uusimaa etusivullaan kuvan kera otsikolla "Hangon radan ylikulkusilta Nummelassa valmis" 5.10. 1963:

"Keväällä aloitetun Hangon radan ylikulkusillan rakennustyöt Nummelassa ovat edistyneet jo siihen pisteeseen, että keskiviikkona klo 17 pääsivät ensimmäiset ajoneuvot ylittämään sillan. Sillan luovutus tapahtui tiistaina, jolloin rakennuttajien lisäksi paikalla oli mm. TVH:n edustajia. Urakoitsijan vastaavana rakennusmestarina on toiminut rakennusmestari Olavi Konola. Rakennuttajien puolesta ovat valvojina toimineet rakennusmestarit Lehti ja Peltonen.

Sillan rakennustyöt oli alustavien suunnitelmien mukaan tarkoitus saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä, joten sillan nyt valmistuttua ollaan aikataulusta pari-kolme viikkoa edellä.

Vasta valmistunut silta on 35,28 metriä pitkä ja ajorata on 9 metriä leveä. Ajoradan kummallakin puolella on 1,75 metrin jalkakäytävä".


Työmaa aluillaan talvella 1962-63. Silta alkaa valmistua kesällä 1963.


Kuvan oikeassa näkyvät jalankulkijoiden puiset portaat, joita myöten kuljettiin radan yli.   Siltatyömaan ikuistivat kameralla nummelalaiset Osmo ja Pentti Väätänen.Asfalttia vaille valmiina.


Silta avattiin liikenteelle 2.10.1963.
 


Käytössä 1960-luvun loppupuolella. Kuva Pentti Karvinen. 


Siltatyömaa oli merkittävä työllistäjä

Nummelan ylikulkusillan rakentaminen mainittiin jo 1960 Vihdin kunnan kunnalliskertomuksessa talouselämän ja työllisyyden kannalta tärkeiden kohteiden joukossa. Vihdin kunnan kunnalliskertomuksessa vuodelta 1963 on lausunto, jonka Vihdin kunnanhallitus antoi elokuussa 1963 Uudenmaan lääninhallitukselle työllisyysasioista:

"Viime talvena (1962-63) oli työllisyys Vihdissä siksi hyvä, ettei työvoimatoimikunnan toimisto ollut auki työttömien vastaanottoa varten. Kunnan alueella oli silloin rakenteilla Nummelan rautatieylikäytäväsilta, jossa radan alentamistyömaalla oli talvikuukausina keskimäärin 20 työntekijää kuukautta kohti ja varsinaisessa sillanrakennustyössä 10 työntekijää kuukautta kohti". Kuvan alareunassa valmis silta 1980-luvun loppupuolelta. Kuva Veikko Hellen kokoelmasta.