Nummelan kylähistoria

Päivitetty 12/2017


Nummelan keskipiste 1966
Nummelan keskipiste 1960-luvun lopulla. Kuva: Anu Huhtala. Vanha postikortti.

Nummelan keskipiste

Nummela on erilainen maalaiskylä keskipisteensä - Pisteen - vuoksi. Pisteeltä erkanivat alun perin tiet viiteen eri suuntaan, Helsinkiin, Lohjalle, Haapakylään (nykyiseen Hiidenrantaan), Vihdin kirkonkylään ja rautatieasemalle sekä ja vielä kuja radan reunaa seuraten. 

Vihdin kirkonkylään vie edelleen Vihdintie ja rautatieasemalle Asemantie sekä Helsinkiin Meritie. Lohjalle mennyt vanha tie kulki reittiä nykyinen Pilkkukuja, Keskikuja, Karhumäenpolku ja yhtyi sen jälkeen nykyiseen Lohjantiehen. Haapakylään kulkevan tien muodostivat nykyinen Pisteenpolku, Sentraalipolku ja Hiidenvedentie.

Keskipisteen talot

Hajaannus  myöhemmin Uusi Aura tai Funkis-Aura lisätty kuva 23.9.2013


Alkuperäinen Eroittaja
, nyt Vihtkarin liiketalo 
lisätty kuva 23.9.2013

Vihdinseudun Osuusliike,entinen kelloseppä Bergmanin talo 

Vihdin Sähkö Oy:n omistuksessa olleet tontit ym.:

Flinkmanin, myöhemmin kauppias Kukon talo 

Vihdin Maanviljelijäin Kauppa Oy:n talo, myöhemmin Vanha Aura lisätty kuvia 23.9.2013

Ratavartijan mökki lisätty tekstiä 25.3.2013

Rautatien ylikäytävä ja silta  

Kioski

Taksiasema

Huoltoasema lisätty kuva 16.5.2014