Työväentalolta Kaarikeskukseen ; Pisteenkaari 5
 

Varkaanoro

Keskipisteeltä harjulle johtaa Varkaanoro = Haapakyläntie = Vesikansantie, nykyinen Sentraalipolku
Koulupojan (Petri Helle) kohdalta vasemmalle johtavat tiet Vimanin ja Laukkasen taloon. Vasemmassa laidassa näkyy vähän Lintumaan taloa. Oikealla liikennemerkin kohdalla on Saarnin / Eklundin talo.

Paikannimiarkistosta saadun tiedon mukaan Varkaanoro kirjoitetaan yhdellä n-kirjaimella ja kyseinen paikka on "Notkelma Härköilän ja Haapakylän välisen tien varrella". Paikannimiarkiston nimistöluettelosta löytyy myös toinen nummelalainen kohde: "jyrkästi nouseva tienkohta: varkaanoronahre."

Matti Kuorikoski: Kun harjulta katselen Nummelaa