Nummelan kylähistoria



Sentraalipolku

 

Erkkilä 

Nummelan seurakuntakeskus (nyk. Kappelitie 5 ) 

        Mottitalkoot laskiaisena 1942  

Nummelan puhelinkeskus

Vihdinseudun osuusliikkeen leipomorakennus   

Harjurinne  

Harjula  

Ahteela (nyk. Kappelitie 7)