Nummelan Keskipiste

Lisätty kuva 30.11.2010KOP:n vaiheita Nummelassa


Länsi-Suomen Osakepankin Nummelan konttori perustettiin vuonna 1926 ja lopetettiin ilmeisesti vuonna 1931 (tai 1932), kun Maakuntain Pankki fuusioitiin KOP:iin. Tämän pankkifuusion yhteydessä lopetettiin yhdistyneestä KOP:sta 66 konttoria.

Länsi-Suomen osakepankin Nummelan konttorin v.a. esimiehenä toimi (vuosina 1926-1930) liikkeenharjoittaja Karl Anton Tainio  ja virkailijana neiti Lempi Flinckman. Pankin konttori oli Vihdintien varrella Omapohja I:ssa. 
Vuonna 1936 kiinteistö siirtyi Kansallis-Osakepankilta Vihdin Sähkö Oy:n omistukseen. 
 

Kansallispankin konttori Kukon liiketalossa. Vieressä oikealla Vanha-Aura.


21.8. 1961 avattiin KOP:n Nummelan konttori Vihdin Sähkö Oy:n omistuksessa olevassa, kauppias Kukon  entisessä kiinteistössä Keskipisteen laidalla. Konttorin johtajana toimi agronomi Toivo Majuri, kassanhoitajana Sirkka SyrjänenSinikka Joki  toimi jossain vaiheessa vähän  aikaa virkailijana tässä konttorissa.

Vuonna 1963 Matti Rinne tuli konttorin johtajaksi ja prokuristina toimi Leena Rodas (myöh. Jokirinne) (1963-1964).
Vuonna 1966 merkonomi Juhani Toukola tuli johtajaksi. Hänen kautensa jatkui vuoteen 1988. Noina vuosina prokuristina toimivat Eeva Aaltonen (1965-1967), Ulla-Maija Laakso (1968-1970) ja Eila Lehtonen vuodesta1972 jatkaen asiakaspalvelupäällikkönä (1985-1987), Marita Marttinen (1988-1993).
Vuonna 1989 Paavo Kautto tuli johtajaksi. Hänen kautensa jatkui vuoden 1992 loppuun, jolloin hän siirtyi KOP:n Lohjan konttoriin.   Vuonna 1993 Jorma Saukko tuli johtajaksi Lohjan konttorista ja samana vuonna SSP Oy:n jaon yhteydessä johtajaksi tuli myös Hannu Varsala ja palvelupäälliköksi Marja-Leena Helander.
Suomen Työväen Säästöpankki yhdistyi Kansallis-Osake-Pankkiin vuonna 1992 ja Vihdin Säästöpankki SSP Oy:n jaossa 1993. Pankki siirtyi Säästöpankin  tiloihin vuonna 1994, osoitteeseen Vihdintie 4-6.
Merita Pankki syntyi vuonna 1995, kun Kansallis-Osake-Pankki ja Suomen Yhdyspankki Oy:n emoyhtiö Unitas Oy yhdistyivät. Nummelan SYP toimi tuolloin Pisteen Funkkistalossa

Merita Pankki ja ruotsalainen Nordbanken yhdistyivät vuonna 1997 ja muodostivat MeritaNordbankenin. MeritaNordbanken ja Unidanmark yhdistyivät vuonna 2000 ja Norjan valtion pankkisijoitusrahasto päätti myydä omistamansa Christiania Bank og Kreditkassen osakkeet MeritaNordbankenille. Nordean nimi otettiin käyttöön helmikuussa 2001.
Juha Kankkunen on Nordean Nummelan konttorin johtajana tätä kirjoitettaessa v.2010.

Kukon kauppatalosta pankki siirtyi Vihdin Sähkö Oy:n uuteen rakennukseen   vuonna 1965.
Nummelan Kansallispankin toimitilat uudessa talossa olivat kahdessa kerroksessa. Varsinaisen pankkihuoneiston pinta-ala oli 104 neliömetriä ja se käsitti pankkisalin ja johtajanhuoneen lisäksi arkiston ja henkilökunnan sosiaalisia tiloja. Alakerrassa, jonka pinta-ala oli 42 neliömetriä, oli alaholvi yleisölle vuokrattavine tallelokeroineen.
Rakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Tuomas Väyrynen, kun taas pankin konttorin sisustuksen suunnittelusta vastasi sisustusarkkitehti Esko Pajamies. Kiintokalusteet valmisti Jalopuuseppä Oy ja irtokalusteet  toimitti Sope-kaluste.KOP:n uudet toimitilat  Vihdin Sähkö Oy:n talossa Vihdintien varrella 16.9.1965.
KOP:n henkilökunta 16.9.1965.  Vasemmalta Eeva Aaltonen, Matti Rinne, Ulla-Maija Laakso, Leena Jokirinne ja Kyllikki Rissanen.Uuden konttorin avajaispäivänä 16.9.1965. Vasemmalta Eeva Aaltonen, Ulla-Maija Laakso, Leena Jokirinne ja Kyllikki Rissanen.Asiakkaat ovat jo tuoneet kukkia uuden konttorin avajaisten johdosta.  Kuvassa vasemmalta: Eeva Aaltonen Leena Jokirinne, Ulla-Maija Laakso, Kyllikki Rissanen
ja Matti Rinne. Pankin 25-vuotisjuhlien yhteydessä elokuussa 1986 laadittu katsaus kertoo mm. seuraavaa:

Konttori osallistui perustamisestaan lähtien tiiviisti nummelalaisten elämänmenoon. Asuntosäästötoiminta aloitettiin heti ja pankinjohtaja Majuri toimi mm. Nummelan asuntotuotantoa kehittelevän toimikunnan sihteerinä. Asuntosäästäminen aloitettiin sekä aravalinjalla että ilman aravaa. Rakennustöihin ilmoitettiin tammikuussa 1962 päästävän heti, kun kaikki suunniteltujen  asuntojen osakkeet olisi merkitty ja lainoitus hoidettu. Syksyllä 1962 hankkeen voitiin sitten jo kertoa olevan toteutumassa ja rakentaminen alkoi joulukuussa 1962 arkkitehti Tapani Nirosen laatimien piirustusten pohjalta lähellä Ojakkalan tien risteystä Nummelassa.Säästötalo talvella 2010. Kuva Mikko Yli-Rosti.


Alkuvuosina pankki osallistui myös maa- ja metsätalouden rahoittamiseen. Pankki tuki mm. siemenviljojen hankintaa ja metsätalouden suunnittelutyötä.

Vuosien mittaan Kansallispankki kasvoi ja kehittyi yhdessä Nummelan kanssa. Jo 60-luvulla kehitetty palkka pankkiin-tapa lisäsi rahaliikennettä. Seuraava vuosikymmen toi atk-laitteet ja Kansallispankissa ajantasa-järjestelmän. Näin Nummelakin kytkettiin valtakunnalliseen liikepankin reaaliaikaan.
Tämän päivän Kansallispankkia voi luonnehtia pankinjohtaja Juhani Toukolan mukaan vilkkaan teollistuneen paikkakunnan niin yritys- kuin yksityisasiakkaita palvelevaksi liikepankiksi.

Pankin henkilökunta, joka on kasvanut alun kolmesta nyt yhteentoista, on ammattitaitoista ja koulutettu hoitamaan monipuolisia tehtäviä. Henkilöasiakaspuolella konttorissa on viime vuodesta lähtien toiminut asiakaspäällikkönä Eila Lehtonen.
KOP:n  konttori sisältä 1966 tai –67. Kuvassa vasemmalta Ulla-Maija Laakso,  
Eeva Aaltonen, Marja-Liisa Nyholm, Hellevi Koskinen ja Juhani Toukola.
Kuvassa näkyvä punainen tiiliseinä purettiin konttorin laajennuksen yhteydessä vuonna 1972.KOP:n Vihdin konttoreista (Nummela, Ojakkala ja Vihti kk) vuonna 1972 tehdystä
esitteestä Nummelan konttoriin liittyvää tietoa:
Uusitut tilat:


Konttorin laajennuksesta kertova lehtileike vuodelta 1972.Lasten hiihtokilpailu Nummelan lenkokentällä v.1974. (oma sivusto)
Kuvassa vasemmalta Irma Lapinniemi, Helka Kuvaja, Arja Hankola, Eila Lehtonen, Irene Brofeldt.Hiihtokilpailujen palkintojen jako. Kuvassa Arja Hankola ja Juhani Toukola.Arja Hankolan ja Raili Sallin läksijäiset Juhani Toukolan kotona v.1981 .
Kuvassa eturivissä vasemmalta Raili Salli, Juhani Toukola, Arja Hankola.
Keskirivissä  vas. Railin takaa kurkkaa Margit Sahrman, Anne Suomi, Leila Ahde, Irma Lapinniemi.
Takarivissä vas. Auli Iltanen, Irma Tiainen, Eila Lehtonen, Tarja Talstila, Aila Hellman
 ja  Ari Vesalainen.KOP Nummelan konttori täyttää 25 vuotta elokuussa 1986.  Kuvassa vasemmalta: Päivi Hietanen (kesäapulainen), Tarja Talstila,
Sari Rauhanen  (kesäapulainen), Pauliina Rosvall (aluetoimihenkilö),
Margit Ryynänen, Satu Laaksonen (kesäapulainen), Marita Kivimäki,
Hannele Meriläinen, Satu Hatakka, ovella Eila Lehtonen ja Juhani Toukola.
(kesälomalla Irma Lapinniemi ja Irma Tiainen)
Juhani Toukolan läksiäiset vuonna 1988. Kuvassa vasemmalta Tuula Toukola kukkia kädessään, Juhani Toukola, Marita Marttinen ja  konttorin valvojat Simo Kovelo (takana istumassa) ja Reino Luomaniemi.


Pankin henkilöstölehden viikkokatsauksessa (33/1986)  kerrotaan  25-vuotisjuhlakaudesta mm. seuraavaa:

Kesän alussa julistettiin Nummelassa Kesäkäpykilpailu. Idea siihen saatiin konttorin yhteispalaverissa. Nummelalaiset toivat kilvan löytämiään isoja käpyjä konttoriin mitattaviksi. Pankinto suurimman kävyn tuojalle luovutettiin juhlaviikolla.


Kesäkäpykilpailu  Nummelan KOP:n täyttäessä 25vuotta vuonna 1986.


Maanantaina 18.8. pankki kutsui eläkeläisiä katsomaan Niskavuori-elokuvaa Vihdin Kinossa. Tiistaina olivat vuorossa lapset. Heitä ja varttuneempiakin viihdyttämään saapui Eetu-pelle. Myös lapsille tarjottiin elokuvaesitys.
Varsinaisena juhlapäivänä 21.8. konttori oli koristettu ilmapalloin ja ovet olivat avoinna kahvi- ja virvoketarjoilun merkeissä.
Viikon päätteeksi perjantaina oli nummelalaisia yrittäjiä kutsuttu vierailemaan pääkonttorissa, missä heille esiteltiin pankin toimintaa.KOP täytti 100 vuotta lokakuussa 1989 .
Kuvassa eturivissä vasemmalta Vellamo Maksniemi, Marjo Paananen, Anne Vänskä,
Hannele Meriläinen.
Takarivissä vasemmalta Elina Halonen, Marita Marttinen, Marita Kivimäki, Irma Tiainen,  Irma Lapinniemi ja johtaja Paavo Kautto.
Eila Lehtosen ja Ulla-Maija Laakson toimittamista tiedoista koonnut Ritva Miettinen. Kuvat Eila Lehtosen, Ulla-Maija Laakson ja Irma Lapinniemen kokoelmista ellei toisin mainita.