Entinen Lohjantie

Päivitetty 8.12.2003Vanha Nummela

Soikkelin Vihdin historiassa käytetty kirjoitusmuotoa Vanhanummela, muuten useimmiten väliviivalla Vanha-Nummela. Myöhemmin tunnettu

Nummelan Kemikaliokauppana
ja sen jälkeen K-Kauppa Henrikin alueena

Nykyinen Pilkkukuja 4, K-Market Nummela.

Vanhin tieto tästä Nummelan taajaman keskeisestä paikasta on jo vuodelta 1696, jolloin tässä oli Uudenmaan Jalkaväkirykmentin Vihdin ja Karkkilan (ent. Pyhäjärvi. Ul.) alueella sijainneiden ruotutalojen palkkaamista ruotusotamiehistä muodostuneen jalkaväkikomppanian kokoontumispaikka. Täältä komppania marssi Lohjan kirkonkylään pataljoonan yhteyteen.

Jäljennös vanhimmasta tunnetusta Vihdin yleiskartasta vuodelta 1696. Kartta esittää Vihdin osuuden Uudenmaan jalkaväkirykmentissä, joten kaikkia kyliä tai yksinäistaloja ei siinä mainita.

Tälle paikalle kokoonnuttiin tiettävästi myös Suomen sodan alkaessa 1808. Sodassa oli Vihdistä yksi komppania Uudenmaan Jalkaväkirykmentissä ja yksi eskadroona Uudenmaan Rakuunarykmentissä.

Vihdin kirkkoherra Anders Johan Hipping mainitsee jo 1840-luvulta olevassa teoksessaan ”Beskrifning öfwer Wichtis Socken” sivulla 14 Nummelan. Hän tarkoittaa aivan ilmeisesti Nummelan kestikievaria, kun sanoo matkan Sukselasta, Pitäjänsillan luona olevasta kestikievarista Nummelaan olevan 14 virstaa. Silloin kuljettiin Vihdistä Helsinkiin hevoskyytiä käyttäen kestikievarista toiseen.

Vesikansan Niemenkylän kartanossa oli vuosina 1855-1867 kesävieraana Juhana Wilhelm Snellman perheineen. Matka Helsingistä Niemenkylään tehtiin hevosella Gransin, Finnsin, Haapajärven ja Nummelan majatalojen kautta. Viimeinen pätkä maantietä oli kylätietä, jossa vain hevosen ja pyörien jäljet olivat ilman ruohoa. (Helmi-Briitta Lajunen: Kotikyläni Vesikansa, s. 119)

Yhteydet Nummelaan paranivat huomattavasti, kun vuonna 1873 valmistui Hanko - Hyvinkää-rautatie ja rakennettiin rautatieasema, joka nimettiin lähellä sijainneen Nummelan majatalon mukaan. Nummelan kestikievarin rakennuttaja oli maakauppias Johan Linden, joka omisti myös koko Ridalin tilan. Hän oli mukana vuoden 1868 pitäjänkokouksessa, jossa käsiteltiin rautatien rakentamista, ja lupasi siellä lahjoittaa ilmaiseksi maata rautatieasemaa varten. Rautatieasema sijoittuikin osaksi Ridalin tilan maalle. Myöhemminkin Lindeneillä oli halua lahjoittaa maata tarkoituksiin, jotka palvelivat kylän kehitystä. Johan Lindenin leski Aleksandra Linden lahjoitti Lohjantien varrelta kahden hehtaarin tontin Nummelan kansakoulua varten.

Tässä Vanha Nummelaksi kutsutussa kestikievarissa pidettiin toukokuussa 1872 kokous, missä lääninmaanmittajan johdolla käsiteltiin itse rautatietä sekä asemarakennuksia ja vahtitupia ym. varten tarvittavien alueiden arvonmääritystä ja lunastusta.

Helsingistä Nummelaan tullut räätäli Henrik Linden (Heikki Louhi vanhempi) asui perheineen tässä talossa vuosina 1898-1899, ennen kuin perheen oma talo, Kanervala, valmistui Lohjantien varteen hieman kauemmaksi Nummelan Keskipisteestä, viiden tien risteyksestä.

Lohjantien alkupää Pisteeltä päin katsottuna 1920-luvun alussa. Vasemmalla Vanha Nummela

Joulukuusta 1915 vuoden 1917 alkupuolelle, ns. linnoitus- eli patteritöiden aikaan kuuluu talossa asuneen venäläistä sotaväkeä. Aili Helle (o.s. Ekman) on kertonut, että lapset kulkivat tuolloin asemalta Lohjantielle mielellään Vanha Nummelan tontin läpi. Välillä pidettiin myös oikeita juoksukilpailuja reitin kulkiessa Asemantietä ylös, Vanha Nummelan alueen kautta Välitielle (nyk. Hannankatu) ja sieltä takaisin Albertinkadulle. Sotilaat antoivat palkinnoksi isoja sokeripaloja. Joskus saatiin myös ns. ryssänlimppua, jota myöhemmin kutsuttiin setsuuriksi.

Venäläisten lähdettyä talo oli pitkään hylättynä, ikkunat ja ovet avoinna.

Vanha Nummela noin vuonna 1923.


Vasemmalla perheen taloudenhoitaja Lyyli Lehtinen
ja kemikaliokaupan myyjä Aili Ekman (myöh. Helle)


Kaupan rappusilla, ylinnä Lyyli Lehtinen, keskellä
Aili Ekman (myöh.. Helle) ja Marianne Hirn (myöh.
Laakso) ja edessä Elisabeth Gebhard (myöh. Lappi-Seppälä)


Farmaseutti Rikhard Rudolf Hirn (*1893 Vaasa) ja hänen vaimonsa farmaseutti Estrid (o.s. Olsoni, 1886 Joensuu) tulivat Vihtiin vuonna 1922 Joensuusta, missä Estridin isä Hugo Olsoni omisti Joensuun Vanhan Apteekin. Estrid tuli ylioppilaaksi Joensuussa ja opiskeli farmasiaa Helsingissä.

Hirnit olivat aikoneet perustaa jonnekin kemikaliokaupan ja saaneet kuulla Nummelassa olevasta korjauskelpoisesta kiinteistöstä. (Veikko Hellen antama tieto)

Tuolloin he ostivat ensimmäisen Vanhanummela- nimisen tontin, jonka koko Soikkelin Vihdin historian mukaan oli 0.4640 hehtaaria. Vuonna 1928

Ridalin perintötalon omistaja kauppias Kaarle Rautanen ja hänen vaimonsa Hilja Rautanen myivät rouva Estrid Hirnille Vanha Nummela 2 nimisen tilan, jonka kooksi merkitty 0,1365 hehtaaria.

Hirnit alkoivat remontoida huonokuntoista taloa ja avasivat varsin pian kemikaliokauppansa. Se aloitti toimintansa vuonna 1922. Maaliskuussa 1923 farmaseutti Richard Rudolf Hirn sai elinkeinoluvan kemikaliokaupan harjoittamista varten. (Ketola: Vihdin historia I, s. 283) Rudolf Hirn toimi liikkeessä, jos oli kotosalla, mutta ei kovin usein. Estrid Hirn myös hyvin harvoin.

Hirneillä oli yksi tytär, Joensuussa vuonna 1919 syntynyt Lydia Marianne (myöhemmin Laakso).


Joulu 1930-luvun alussa Hirnien olohuoneessa. Oikealta Estrid Hirn, Fanny Olsoni (Estridin iäkäs täti), Rudolf Hirn, tytär Marianne (myöh Laakso) ja perheen parissa monet vuodet varttunut Elisabeth (Betti) Gebhard (myöh. Lappi-Seppälä).

Useiden vuosien ajan (syksystä 1927 vuoteen 1938) perheeseen kuului myös Elisabeth Gebhard (*1919 Helsinki, synt. Ahrenberg, nyt Lappi-Seppälä), jonka molemmat vanhemmat olivat vain lyhyen aikaa sairastettuaan kuolleet vuonna 1927. Adoptioäiti, pienen Elisabethin äidin serkku Aina Gebhard ei virkanaisena voinut kuitenkaan huolehtia tytöstä, vaan lähetti hänet Nummelaan. Tutuilta hän oli kuullut Hirnien perheessä olevan samanikäisen tytön. Kylällä Elisabeth on tunnettu nimellä Betti.

Walter ja Sigrid (s. Gebhard) Ahrenberg lastensa Ullan, Matin ja Elisabethin kanssa vuonna 1925. Isä oli apteekkioikeudet saanut proviisori Helsingissä Eerikinkadun ja Lapinlahdenkadun kulmassa vieläkin olevassa Joutsen apteekissa. Äiti oli mallisuunnittelija ja koruompelija Suomen Käsityön Ystävissä.

Elisabeth Lappi-Seppälä on vuonna 1989 tallettanut Nummelan muistojaan otsikolla ”Kotini maalla”.

Vanha Nummelan-talon vakituisia asukkaita Hirnien aikana oli myös perheen taloudenhoitaja Martta Matilda Ruoho (*1899 Vihti, o.s. Jalava) tyttärensä Maini Matildan (*1925 Vihti) kanssa. He tulivat taloon v. 1929 Jättölän Körsseristä. Avioiduttuaan vuonna 1949 Martta muutti Helsinkiin. Sitä ennen hänellä oli kuitenkin jo asunto Albertinkadun varrella. Marttaa monet kyläläiset kuvaavat sanoin ”hieno ihminen”. Anekdootti kertoo Martasta myös seuraavaa: Kun talon rouvalla kävi kotona paljon eri kieliä opiskelevia henkilöitä, oppi Marttakin siinä ohessa kaikenlaista. Kun joku oppilaista sanoi ”kiitos paljon”, huudahti Martta ”yhdeksän pisteen virhe!” ja neuvoi sanomaan ”paljon kiitoksia”.


Keskellä Hirnien taloudenhoitaja Martta Jalava (myöh. Ruoho) ja
kemikaliokaupan myyjä Aili Ekman (myöh. Helle), tikkailla lapset
Elisabeth Gebhard ja Marianne Hirn.


Leikkimökin edessä vasemmalta taloudenhoitaja Lyyli Lehtinen,
Elisabeth Gebhard, Marianne Hirn ja Aili Ekman (myöh. Helle)


Pihapuun alla vasemmalta Elisabeth Gebhard, Aili Ekman, Martta Jalavan
tytär Maini, Anna-Liisa Kallio (myöh. Lindfors) ja Marianne Hirn.

Ennen Marttaa Hirnin keittiössä palveli 20-luvulla Lyyli Lehtinen, joka asui äitinsä Hanna Lehtisen ja sisarustensa kanssa Lohjantien varrella mökissä, joka sijaitsi ns. pienen hiekkakuopan reunalla (myöhemmin Istuinkiveksi nimetty tontti). Martan jälkeen perheen taloudenhoidosta huolehti Aino Pietarinen. Hän auttoi ilmeisesti myös kaupan puolella.

Tässä talossa syötiin aina ruokasalissa, eikä rouva Hirn koskaan puuttunut keittiötöihin. Melkein aina oli vieraita syömässä.

Hirnien pitkäaikainen taloudenhoitaja
Martta Jalava ja kissa

Hirnien taloudenhoitaja Aino Pietarinen sylissään kani. Kuva on otettu todennäköisesti 1940-luvun alussa.

Aili Helle (o.s. Ekman, *1910) kertoo tulleensa 13 vuoden iässä Hirnille ottamaan ensin ruotsintunteja herra Hirniltä sekä iltapäivisin leikkimään Mariannen kanssa. Heti rippikoulun jälkeen Aili siirtyi rohdoskaupan puolelle myyjäksi. Hän palveli kaupassa talvisotaan asti, lukuun ottamatta ensimmäisen lapsen, Karin, elinaikaa (1937-1938). Kesällä 1938 Aili Helle oli myyjänä lankonsa Niilo Hellen kioskissa Keskipisteellä, mutta auttoi taas sen jälkeen Hirnin kemikaliokaupassa, vaikkei enää niin vakituisesti, mutta ainakin vielä sota-aikana.


Viereinen kuva: Aili Ekman (myöh. Helle), kemikaliokaupan myyjän asussaan.
Kuva on otettu vuonna 1929. Taustalla näkyy Eroittajan talo.

Aili Ekman ja kemikaliokaupan sisänäkymiä. Kuvat ovat Aili Hellen albumista.


Kemikaliokaupassa ei lain mukaan saanut myydä lääkkeitä, mutta siellä piti olla erilaisia hätätapauksia varten varastossa monenlaisia lääkeaineita. Jos lisää tarvittiin, soitettiin Vihdin apteekkiin. Sieltä lähetettiin täydennystä.

Elisabeth Lappi-Seppälä muistaa, kuinka asunnon puoleisessa eteisessä, tambuurissa, saattoi istua hiljaa joku, jota käärme oli purrut. Hänen raajaansa vedettiin jodirengas, jonka avulla voitiin seurata, ettei verenmyrkytyksen punainen viiva noussut vaarallisesti sen yläpuolelle. Tuohon aikaan käärmeenpuremat olivat vielä hyvin tavallisia Nummelassa.

Eläinten lääkkeitä sai kuitenkin myydä tässä kaupassa. Sunnuntaiaamun asiakkaita taas olivat jotkut kylänmiehet, jotka hakivat kipeälle hevoselle denaturoitua spriitä.

Liikkeessä valmistettiin itse monenlaisia tuotteita, kuten kamferisalvaa, sinkkipastaa, ruusu- ja boorivettä, ruusuöljyä naisille ja lyijysokeria eläimille. Hyllyillä oli paljon mielenkiintoisia purkkeja, joissa kaikissa oli latinankielinen teksti.

Makeiset, kuten rintasokeri tai salmiakki pakattiin pieniin pusseihin, tai niiden kalleuden takia, ”tuutteihin” (truutteihin).

Aili Helle kertoo Estrid-rouvan pitäneen todellista kotikoulua monelle kylän lapselle, jotka joutuivat tenttimään eri oppiaineiden kursseja pyrkiessään myöhemmin helsinkiläisiin oppikouluihin. Myös Niemenkylän kartanon omistajan kreivi Carl Mannerheimin molemmat vanhemmat lapset olivat rouva Hirnin oppilaina. Hänen luonaan kävivät usein vielä seuraavankin sukupolven lapset ruotsin- ja saksantunneilla. Estrid Hirn antoi myös soittotunteja. Hän toimi myös säestäjänä kylän juhlatilaisuuksissa sekä Seuratalolla että Työväentalolla. Hän oli aina hyvin avarakatseinen, eikä erotellut ihmisiä poliittisen näkemyksen pohjalta, kuten tuohon aikaan vielä yleensä tehtiin.

Myöhemmin Estrid Hirn oli Mannerheimin lastensuojeluliiton sotakummivaliokunnan jäsen.

Vanha Nummelan punaiseksi maalatussa talossa oli paljon huoneita. Lohjantien puoleisessa päädyssä olivat liiketilat. Toisessa päässä oli kaksi kamaria, keskellä taloa suuri sali ja sen vieressä iäkkään sukulaisen, Fanny Olsonin huone. Hän oli rouva Hirnin isän serkku ja hänestä käytettiin nimeä ”Tatta”. Talossa asuessaan hän oli jo 90 vuoden ikäinen.

Pihalta sisään tultaessa kuljettiin kuistin kautta suureen eteiseen, tambuuriin.

Sieltä päästiin vasemmalla olevaan pieneen keittiöön, keskellä olevaan saliin ja oikealla olevaan kaupan takahuoneeseen.

Aluksi oli yläkerrassa valmiina vain yksi huone kaupan päällä, mutta pikkuhiljaa saatiin toisenkin päädyn kamari valmiiksi. Kuistilta johtivat portaat yläkertaan.

Salissa oli komea kaakeliuuni ja kauniit kustavilaishuonekalut sekä tietenkin flyygeli. Yhdestä puusta tehty kahdenistuttava nojatuoli on jäänyt hyvin Aili Hellen mieleen. Keinutuolin, joka näkyy Elisabeth Lappi-Seppälän piirroksessa, osti Väinö Purje (K-kaupan Väiski) ennen Hirnin talossa pidettyä huutokauppaa. Tuoli on saanut alkuperäisen värin ja on nyt pariisinsininen.

Monet Hirnien kodin tavaroista olivat peräisin Joensuusta. Kun Estridin isä leskeksi jäätyään avioitui uudelleen, hän lähetti tyttärelleen paljon tavaraa, myös vanhoja lehtiä, eikä mitään saanut heittää pois.

Vasemmalta Marianne Hirn, Fanny-täti, Estrid ja Rudolf Hirn sekä Elisabeth Gebhard.


Mariannella ja Bettillä oli melkeinpä keskellä piha-aluetta leikkimökki, missä joskus pidettiin myös kaneja. Heinät niille haettiin Aleneilta. Myös Mariannen lapset leikkivät paljon tässä mökissä, jonka kattokin uusittiin kerran.

Aivan naapuritontin, Hajaannuksen, rajalla oli ensin vain yksi punaiseksi maalattu liiteri. Myöhemmin rakennettiin ulkorakennus, jonka pääty oli myös melkein kiinni rajassa, ei kuitenkaan naapurin pitkän ulkorakennuksen kohdalla. Tähän rakennukseen tehtiin 1950-luvulla sauna. Kun sinne ei aluksi ollut vesijohtoa, tuotiin vesi talvella vesikelkalla ja kesällä rattailla. Myöhemmin liityttiin kunnan vesijohtoon. Kiukaan kyljessä oli säiliö, missä vesi lämpeni. Saunassa oli myös pata, jossa lämmitettiin isommat vesimäärät.

Kunnan vesijohto tuli 50-luvun lopulla tai 60-luvun alussa.

Liiterin keskellä oli puuvaja, jossa oli aina talven polttopuut. Myöhemmin siinä oli autotalli. Rakennus oli kuitenkin niin kapea, että Matti Laakso joutui tekemään liiteriin ulokkeen, niin että auto mahtui kokonaan sisään.

Toisessa päässä oli ulkovessa, jota käytettiin niin kauan, kunnes saatiin vesijohto. Silloin Vieno Svahn rakensi sisävessan kemikalion ja eteisen väliin. Ulkovessan vieressä oli kemikalion varasto, jossa pidettiin mm. isoa tenutynnyriä.

Pihalla kasvoi suuria lehtipuita sekä runsaasti satoa antaneita kriikunapuita.

Näkymä salin ikkunoista oli kuitenkin avoin yli peltojen aina Albertinkadulle asti. Pihapiirissä aivan lähellä asuinrakennusta oli myös oma kaivo.

Näköala Hirnin talon toisesta kerroksesta Ridalin peltojen yli. Taustalla näkyvät talot ovat Albertinkadun varrella. Oikeassa reunassa näkyvät kuuset ovat Tapiola I:n pihalla.

Veikko Helle taas muistelee, kuinka hänen Toini-vaimollaan ja Estrid Hirnillä oli kahden rouvan kerho, missä Toini oppi ruotsia, kun Estrid mielellään esitteli mm. vanhoja ruotsalaisia linnoja ym. aiheita. Keskustelua käytiin molemmilla kielillä. Estrid Hirn osasi suomea loistavasti. Sitä hän opetti ulkomaalaisille maahanmuuttajille (emigranteille), mm. Constantin Zenkerille ja Tony Ramsaylle. Vieraista kielistä Estrid rakasti aivan erityisesti ranskan kieltä, saksaa hän osasi myös erinomaisesti.

Perheen lähiystäviin kuuluivat Palojärvet ja Niemenkylän Mannerheimit. Juhannus vietettiin tavallisesti autokauppias Rautasen talossa Ridalissa.

Estridin todellinen sydänystävä oli kuitenkin laulajatar ja laulunopettaja Anna Wahlström. Nuoruudessa alkanutta ystävyyttä kävi Ruotsissa asunut Anna vaalimassa joka kesä Suomessa. Hän tuli myös Estridin hautajaisiin ja esitti tilaisuudessa monta laulua.

Vuonna 1937 Osuusliike Aura r.l. osti Rudolf ja Estrid Hirniltä  Vanha Nummelan tilan maista 222 neliömetriä maata uutta myymälärakennusta varten. Tämä maa-ala liitettiin osuusliikkeen omistamaan Kauppala II nimiseen tonttiin. (Ketola: Vihdin historia I, s. 254)


Vasemmalla Marianne Hirn ja oikealla Elisabeth Gebhard
Lohjantiellä taustana Osuusliike Auran ulkorakennus.

Koska Rudolf Hirn sairasti pitkään ja oli usein myös ulkomailla, esim. Pyreneillä tervehtymässä, jäi vastuu perheestä ja liikkeestä kokonaan vaimolle. Rudolf Hirn kuoli v. 1942 Meltolan parantolassa, missä hänen vaimonsakin oli myöhemmin (kevättalvella 1953) jonkin aikaa hoidettavana. Vuoden 1950 helmikuusta vuoden 1957 helmikuuhun Estrid Hirn oli farmaseuttina Meltolan sairaalan apteekissa ja senkin jälkeen lyhyitä jaksoja viransijaisena.

Miehensä kuoleman jälkeen rouva Estrid Hirn teki 14.12.1944 seuraavan vaihtokaupan: Estrid Hirn luovutti Vanhanummela nimisestä tilasta Osuusliike Auralle r.l. noin 1252 neliömetrin suuruisen maa-alueen ja sai vastikkeeksi Osuusliike Auran r.l. omistamasta Kauppala nimisestä tilasta noin 1373 neliömetriä käsittävän maa-alan alkaen rouva Hirnin nykyisestä rajasta. Hirnin vajarakennuksen siirtoon luovutetulta tontilta annettiin kuitenkin 2 vuotta aikaa. Tämän ulkorakennuksen seinä oli melkein kiinni osuuskaupan ulkorakennuksessa. Molemmat kun olivat aivan liian lähellä tonttien rajaa.

Sotavuosina monet vieraat saivat asunnon Hirnien talossa. Kyläläiset muistavat hyvin yläkerrassa asuneen hienon rouva Boströmin, jolla pula-ajasta huolimatta oli silkkisukat ja kultaketju nilkassa sukan päällä. Hän oli hyvin teatraalinen, dramaattinen henkilö, joka mielellään kertoi sydänsurujaan, muistelee Elisabeth Lappi-Seppälä. Myös rouva Bertha Funteck , kapellimestari Leo Funteckin puoliso, kävi usein tyttäriensä kanssa Hirnillä. He asuivat varsinaisesti harjun takana retkeilymajassa. Myös monet Päivölässä asuneet kulttuurihenkilöt vierailivat tässä talossa.

Keittiön takaisessa kamarissa asui sodan jälkeen myös poliisi Kosti Nieminen, joka myöhemmin, avioiduttuaan suutari Kallion nuorimman tyttären Sirkan kanssa rakennutti oman talon Lohjantien varrelle, kauemmaksi Keskipisteestä.Elisabeth Gebhard Hirnin talon pihamaalla. Taustalla Eroittajan liiketalo.

 Marianne Hirn todennäköisesti Heikinvuoren laella. Taustalla Hiidenvesi.  

Sekä Marianne Hirn että Elisabeth Gebhard opiskelivat aluksi rouva Hirnin kotikoulussa. Kun Estrid Hirn oli Nummelan kansakoulussa Elin Karhumäen sijaisena, saattoivat omat tytöt olla mukana voimistelutunneilla koululla. Oppikoulun alaluokat he kävivät kerran vuodessa keväällä tenttimässä Grankulla Samskolassa. Lukion he kävivät samassa koulussa ja matkustivat päivittäin bussilla Nummelasta Kauniaisiin. Noin vuoden ajan Betti asui vuokralla Kauniaisissa. Opiskeluvuodet olivat 1934-1939, jolloin Marianne tuli ylioppilaaksi, Betti vuotta aikaisemmin. Bettille tarjottiin työpaikkaa Suomen Pankista, mutta hän oli jo saanut toisen työpaikan ja pyysi ottamaan yhteyttä Marianne Hirniin. Hän oli sitten töissä Suomen Pankissa vuosina 1940-1945 ja asui vuokralla Helsingissä Dagmarinkadulla. Nummelan kemikaliokaupassa hän ei työskennellyt, mutta oli muutamana kesänä töissä Nummelan Osuuspankissa.

Marianne oli urheilullinen ulkoilmaihminen. Hän hiihti paljon.

Aviopari Marianne ja Matti Laakso hiihtoretkellä. Taustalla näkyy Tuusan mäki.  Tuusan tilan vanha päärakennus (nykyisen Meritien varrella) pilkottaa kuvan keskellä Mariannen ja Matin välissä. Oikeassa laidassa näkyy Huhdanmäki. Kuva on 1940-luvun puolivälistä.

 

Vanha Nummela jatkuu: osa 2