Nummelan kylähistoria


 

Naaranpajun alue

Entisajan Nummelassa oli laaja Naaranpajun niittyaukea, joka alkoi Nummelasta Helsinkiin johtavan tien varresta ja ulottui tien läheisyydessä suunnilleen rautatien tasalle ja toisessa päässä Huhdanmäkeen.
Niityn kulmassa vastapäätä Tuusan pihapiiriä oli kappale Tuusan peltoa. Tähän peltoon rajoitttuivat Hemmilän tilan alueet Naaranpajun niittyaukealla. Edempänä aukealla oli Ridalin, Tuusan, Nissolan, Yli-Rostin, Ali-Rostin ja Sepän tilojen niittylohkoja. Laaja aukea ulottui aina Pillistöntielle ja Höytiönnummeen asti. Maatalouden kehittyessä siten, että ryhdyttiin käyttämään maata kääntävällä siivellä varustettua kyntöauraa, voitiin niityt kyntää pelloiksi.


Osasuurennos ilmakuvasta vuodelta 1927. Edessä oikealla Toivola, jonka tontilla on asuinrakennuksen lisäksi taitekattoinen ulkorakennus sekä sauna. Toivolasta vasemmalle on pieni asuinrakennus ulkorakennuksineen tontilla, johon myöhemmin rakennettiin Willamon huvila. Seuraavana Kulmala, jonka paikalla oli Hemmilän työväen asuntona toiminut Rämäkkä. Helsinkiin johtavan tien varressa Nummelan rukoushuone ja edempänä Paanasen, myöh. Östermanin talo. Tien vasemmalla puolella Tuusan päärakennus, Törmänen eli Suomela sekä Taasolan talo ulkorakennuksineen. Talossa on vielä jäljellä lisäsiipi, jossa kauppias Karlsson piti leipomoa. Helsinkiin johtavan tien ja rautatien kulmauksessa oleva kolmion muotoinen pelto on Tuusan peltoa, jolle vuonna 1966 valmistui Aura-Sokos tavaratalo. Vastapäätä Tuusan päärakennusta on Majatupa.
Osasuurennos ilmakuvasta Nummelan seudut, Enäjärvi, joka on julkaistu Kaarle Soikkelin teoksessa Vihdin historia osa I.

Ylempi kuva: Ilmakuva Nummelasta 1960- luvun loppupuolelta. Etualalla Naaranpajun niittyaukean laitaan noussutta asutusta. Helsinkiin johtavan tien varressa tien vasemmalla puolella Nummelan rukoushuone. Rukoushuoneen tontin sivuitse kulkee tie Kulmalan ja Toivolan tonteille. Kulmala on rukoushuoneen naapurissa ja Kulmalasta vasemmalle vastapäätä Laatuviljan viljavarastoa on Toivola. Toivolasta oikealle on Willamon tontti. Edellämainitut tontit on erotettu Hemmilän tilasta Naaranpajun aukean laidasta.

Tien oikealla puolella on Tuusan pihapiiri. Taaempana Nummelan keskusta.
Nummela oli kuvanoton aikaan jo kasvava taajama. Uusi aika näkyy siinä, että radan
ylittävä silta on rakennettu ja Nummelan keskustan tiet on asfaltoitu. Vihdintien varressa
ovat Vihdin sähkön uusi toimitalo sekä varasto- ja verstasrakennus, jotka valmistuivat
vuonna 1965.

Alempi kuva: Kolmion muotoinen tontti, jolle Osuusliike Auran Sokos tavaratalo vuonna 1966 rakennettiin, on erotettu Tuusan tilasta. Alue oli aikaisemmin peltoa ja vastapäätä Tuusan pihapiiriä oli Majatupa, joka purettiin samana vuonna kun Aura-Sokos valmistui.
Aura-Sokos tavaratalo avattiin 7.12. 1966. Nykyaikainen tavaratalo tarjosi keskitettyä palvelua kaikille vihtiläisille. Rakennuksessa oli monipuolisen tavaratalon lisäksi Osuusliike Auran konttoritilat rakennuksen radan puoleisessa päässä. Huhdanmäen puoleisessa päässä oli Katriinakievari niminen baari ja Matkahuolto sekä Nummelan taksiasema ja posti. Alakerrassa oli kokoushuone, johon tilaan vuonna 1971 perustettiin Ravintola Hiisi. Alakerrassa oli Ol Auran maatalousosasto ja rautaosasto.

Kuvan on ottanut K.Vihtkari 1960- luvun loppupuolella, jolloin Vihdin kunta keräsi kuva- aineistoa Vihdin kirjaa varten.

Ilmakuva Naaranpajun alueesta vuodelta 2000. Etualalla rautatien ylittävä Meritien silta ja Ok Seudun Esso huoltoasema. Meritien varressa oleva Aura-Sokos tavaratalo on kuvanoton aikaan remontissa. Tavaratalon rakennuksessa toimi myöhemmin muutaman vuoden ajan S-market Hiidentori.
Taaempana on lokakuussa 2000 valmistunut Prisma Nummela, joka on rakennettu Pajulan pellolle. Prisman ja Hiidentorin välissä on Rautaosaston varastorakennus, joka sijaitsee osittain Willamon ja osaksi Toivolan entisellä tontilla.
Toivolan tontin rautatien puoleinen pää on Prisman paikoitusaluetta samoin kuin osa Willamon tontista. Paikoitusalueella näkyy kaksi valkoista katosta. Toivolan talo on sijainnut suunnilleen oikeanpuolisen katoksen kohdalla .
Prisman ja kerrostalojen välissä kulkee Naaranpajuntie, jonka toisella puolella olevista kerrostaloista oikeanpuoleinen on Toivolan tontin Pajulan puoleisessa päässä. Vasemman-puoleinen kerrostalo on Kulmalan paikalla.

Kuvat Osuuskauppa Seutu 2000 toimintakertomuksesta/ Mikko Yli-Rostin kokoelmat.

 

Talot:

Nummelan rukoushuone 

- Antti Arolan syyskuussa 2008 antamia tietoja Nummelan Rukoushuone Oy:stä ja Nummelan Rukoushuone -nimisestä kiinteistöstä

- Nummelan Rukoushuone. Liisa Leander muistelee.

 

Kulmala 

Willamon huvila 

Naaranpajun Toivola 

Taasola  

Väinölä, myöhemmin Tuulensuu 

- Risto Östermanin muisteluja

 Tsasouna - Ortodoksinen rukoushuone